Menu

.

ROZPOCZĘCIE MONTAŻU NAKŁADEK NA WODOMIERZE

29.01.2019r.

     MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje, iż  rozpoczął się montaż nakładek do zdalnego odczytu wodomierzy w dzielnicy Centrum.

07.01.2019r.

     MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje, iż dn. 07.01.2019r. rozpoczął się montaż nakładek do zdalnego odczytu wodomierzy w dzielnicy Brzeziny Śląskie.

24.10.2018r.

    MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje, iż dn. 22.10.2018r. rozpoczął się montaż nakładek do zdalnego odczytu wodomierzy w dzielnicy Dąbrówka Wielka.
Montaż nakładek na wodomierzach prowadzony jest w ramach zadania pn. „Dostawa i utrzymanie działania Systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Piekar Śląskich” będącego częścią projektu pn. „Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK W Piekarach Śląskich Sp. z o.o.” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

17.09.2018r.

     MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje, iż dn. 17.09.2018r., w dzielnicach Kozłowa GóraBrzozowice – Kamień, rozpoczął się montaż nakładek do zdalnego odczytu wodomierzy. Nakładki montowane są na wszystkich wodomierzach głównych, na podstawie których rozliczani są klienci tut. Przedsiębiorstwa.

Nakładki instalowane są w dni robocze, w godzinach 7:00 – 20:00 przez pracowników firmy Aiut Sp. z o. o., na podstawie umowy zawartej z MPWiK. Pracownicy tej firmy legitymują się pisemnym upoważnieniem wydanym przez Zarząd Przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli i zarządców nieruchomości z prośbą o udostępnianie lokali, w których umiejscowiony jest wodomierz.

Wdrażanie systemu zdalnego odczytu w pozostałych dzielnicach prowadzone będzie w terminie późniejszym, o czym będziemy na bieżąco informować.

     Montaż nakładek na wodomierzach prowadzony jest w ramach zadania pn. „Dostawa i utrzymanie działania Systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Piekar Śląskich” będącego częścią projektu pn. „Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK W Piekarach Śląskich Sp. z o.o.” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

.


NAJNOWSZE TECHNOLOGIE TELEKOMUNIKACYJNE W PIEKARSKICH WODOCIĄGACH

      MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje iż dn. 30.04.2018r. podpisana została umowa na realizację zadania pn. “Dostawa i utrzymanie działania Systemu do zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Piekar Śląskich”.  Wykonawcą zadania jest firma Aiut Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach. W ramach podpisanej Umowy, Wykonawca dostarczy i skonfiguruje system zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Piekar Śląskich. W skład system wchodzą między innymi nakładki na wodomierze transmitujące zdalnie odczyt licznika. Nakładki będą przesyłały i odbierały sygnał przy użyciu jednej z najnowszych technologii telekomunikacyjnych. Technologia o nazwie “LoRa” wpisuje się w tzw. “Internet Rzeczy”. Cechuje ją bardzo mały pobór energii nadajników i odbiorników jak również daleki zasięg, co minimalizuje ilość koniecznych urządzeń retransmitujących sygnał.  Dzięki zdalnemu odczytowi wodomierzy możliwe będzie m. in. uniknięcie wizyt inkasenta w domu klienta oraz podgląd zużycia wody w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. Umowa obejmuje również serwisowanie systemu i wsparcie techniczne przez okres 7 lat od zakończenia wdrażania. Powyższe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. “Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

.


.

PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA

.

     MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje o podpisaniu dn. 11.08.2017r. umowy na realizację zadania pn. „Dostawa i wdrożenie w MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. oprogramowania e-biuro wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów.” z Wykonawcą:

e-MSI Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 15, 64-300 Nowy Tomyśl na kwotę 289 000,00 zł bez VAT.

Umowa dotyczy dostawy i wdrożenia elektronicznego biura obsługi klienta wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów wewnątrz Przedsiębiorstwa. Dostarczone rozwiązania znacząco usprawnią świadczenie usług dla mieszkańców Piekar Śląskich oraz ułatwią załatwianie spraw w tut. Przedsiębiorstwie.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020.

.


.

DOSTAWA SPRZĘTU ZAKUPIONEGO PRZEZ MPWIK

.

     Z przyjemnością informujemy, że dn. 29.03.2017r. do siedziby Przedsiębiorstwa został dostarczony oraz zamontowany sprzęt zakupiony w ramach realizacja zadania 3 pn. „System e-bok wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów”. Urządzenia wraz z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwią uruchomienie przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. zaawansowanych, cyfrowych aplikacji zwiększających dostęp obywateli do świadczonych przez tut. Przedsiębiorstwo usług. Cała inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

.


.

PODPISANIE PIERWSZEJ UMOWY Z WYKONAWCĄ

 

        MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje, iż w ramach Zadania 3 pn. „ System e-bok wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów”  w dniu 13.03.2017r. została podpisana pierwsza umowa z Wykonawcą :

Centrum Systemów Komputerowych – Maćkowski Jakub, ul. Królowej Jadwigi 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza na kwotę 120 000,00 zł netto.

Umowa dotyczy zakupu serwerów wraz z oprogramowaniem do ich obsługi. W najbliższym czasie zakupiony sprzęt zostanie zamontowany w naszej siedzibie.  Występując jako Zamawiający dokonaliśmy optymalnego doboru parametrów sprzętowych, które pozwolą na sprawne i płynne działanie systemu informatycznego, który uruchomiony zostanie przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo udostępni rozszerzone aplikacje cyfrowe, przyczyniające się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.

.


 

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPO WSL 2014-2020

     Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. z przyjemnością informuje, że idąc  śladami najnowocześniejszych technologii i rozwoju cyfryzacji w usługach publicznych, dnia 19 lipca 2016 roku podpisało z  Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie” Działanie 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych” umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.”.

10 maja 2016 roku Nasz projekt został zakwalifikowany do dofinansowania środkami w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% tj. kwotą 2 103 240,00 złotych. Cała inwestycja zamknie się w kwocie 3 043 512,00 złotych. Projekt będzie obejmował e biuro wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz system zdalnego odczytu wodomierzy.

W dobie cyfryzacji i mobilności realizacja całego przedsięwzięcia wychodzi  naprzeciw naszym klientom. Poprzez możliwość korzystania z elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK procedury obsługi zostaną uproszczone a czas ich realizacji skrócony. Zaprojektowana aplikacja ebok będzie łatwa i intuicyjna w obsłudze, zwiększy ona diametralnie efektywność procesów zarządzania, przyczyniając się znacznie do poprawy funkcjonowania Spółki i jakości obsługi klienta indywidualnego. Dotychczas odczyt wodomierzy w naszym mieście odbywa się w sposób tradycyjny poprzez inkasenta. Natomiast mobilny odczyt wodomierzy będzie odbywał się zdalnie w określonych ramach czasowych co znacznie odciąży klienta. Cały system spowoduje mobilizację po stronie odbiorców do korzystania z nowoczesnych technologii dostępu i zarządzania swoimi danymi oraz będzie zapewniało stałą komunikację z Przedsiębiorstwem w dowolnym czasie z dowolnego miejsca na świecie.


Kontakt w sprawach związanych z realizacją Projektu: (32) 287-98-02  w.370

.

 

 

Strony www katowice"