Menu

     MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje, iż zgodnie z uchwałą nr XXXIII/414/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 30 marca 2017r., aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Piekary Śląskie pozostaje bez zmian. Kolejny okres obowiązywania ww. taryfy rozpoczyna się dn. 01.05.2017r. a kończy dn. 30.04.2018r.

.

 Wyciąg z taryfy:

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienie
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1Wszyscy odbiorcycena za dostarczoną wodę
5.04
5.19
5.25

Wysokość stawek opłaty abonamentowej dla dostarczania wody:

Lp.Wyszczególnienie
Cena w zł/odbiorcę/m-c.
Cena w zł/odbiorcę/m-c.
Cena w zł/odbiorcę/m-c.
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego
7.50
8.0
8.0
2Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
4.40
4.73
4.73
3Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym
5.19
5.38
5.38
4Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotniej zużytej
5.19
5.38
5.38

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki:

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienie
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
Jednostka miary
1Wszyscy odbiorcycena za odprowadzone ścieki
8.32
8.89
9.11
zł/m3

Wysokość stawek opłaty abonamentowej dla odprowadzania ścieków:

Lp.Wyszczególnienie
Cena w zł/odbiorcę/m-c.
Cena w zł/odbiorcę/m-c.
Cena w zł/odbiorcę/m-c.
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego przeciętnych norm zużycia wody
7.50
7.50
10.39
2Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wodomierza lokalowego w budynku wielolokalowym
2.10
2.12
2.28

Poniżej zamieszczamy odnośnik do przedmiotowej Uchwały:

Uchwała nr XXXIII/414/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 30 marca 2017r.

 

Strony www katowice"