Menu

     MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. występując jako Zamawiający w zapytaniu ofertowym nie objętym regulacjami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych pn.:

 Wykonanie 5 sztuk plakatów informacyjnych zamontowanych na stelażach drewnianych wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego na potrzeby Projektu pn.: „Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020,

informuje, iż na podstawie rozdz. XIV pkt. 3 Zapytania ofertowego, Zamawiający unieważnia  postępowanie.

Strony www katowice"