Menu

     MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje o unieważnieniu zamówienia dot. opracowania dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej w ul. Miłej i Solskiego oraz dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Grabowej w Piekarach Śląskich. Informacja zawarta jest w poniższym dokumencie:

Unieważnienie zamówienia.

Strony www katowice"