Menu

GPW S.A. Katowice – jedyny dostawca wody dla Miasta Piekary Śląskie, poinformowało tut. Przedsiębiorstwo, iż w związku ze zwiększonym rozbiorem wody spowodowanym podwyższoną temperaturą powietrza, konieczne jest podwyższenie ciśnienia w sieci magistralnej.

W wyniku tego w czasie upałów może nastąpić zmętnienie wody dostarczanej do odbiorców, w tym mieszkańców naszego Miasta.

MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. w razie konieczności przystąpi do płukania sieci wodociągowej. Gdy zaistnieje taka potrzeba czysta woda będzie dostarczana mieszkańcom beczkowozami.

Kontakt Pogotowie Wodociągowe: (32) 287-13-08.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zarząd MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.

.

AKTUALIZACJA – stan na dzień 10.08.2015 r.

Sytuacja uległa znacznej poprawie. Jakość wody jest na bieżąco monitorowana.
W przypadku dalszego stwierdzenia nieprawidłowości prosimy o kontakt.

Telefon Pogotowie Wodociągowe: (32) 287-13-08.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zarząd MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.

Strony www katowice"