Menu

 

     MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje o udzieleniu odpowiedzi na pytania oraz o dokonaniu nieistotnej zmiany w treści SIWZ dla zamówienia pn. „Dostawa serwerów: dostępowego oraz backup-owego wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem” zgodnie z poniższym dokumentem:

Pytania i wyjaśnienie 08.02.2017r.

Strony www katowice"