Menu

     Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 04.08.2015 r. na terenie Miasta Piekary Śląskie w dzielnicach Piekary Centrum, Osiedle Wieczorka, Józefka i Szarlej wystąpiła, z przyczyn niezależnych od tut. Przedsiębiorstwa, woda o pogorszonej jakości.

MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. zgłosiło awarię do GPW S.A. Katowice – jedynego dostawcy wody dla Miasta Piekary Śląskie.

Tutejsze Przedsiębiorstwo przystąpiło do płukania miejskiej sieci wodociągowej.

Na chwilę obecną sytuacja ulega systematycznie poprawie.

W przypadku wystąpienia brudnej wody w Państwa kranach bardzo prosimy mieszkańców o bieżącą informację, co pozwoli nam na jak najlepszą koordynację prowadzonej akcji płukania sieci – tel.: (32) 287-13-08.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zarząd MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.

Strony www katowice"