Menu

      Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. występując jako Zamawiający w dialogu technicznym dla przedsięwzięca pn. „Nakładki na wodomierze wraz z ich montażem oraz oprogramowaniem do sczytywania z nich danych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.” informuje o przesłanej prośbie dotyczącej udostępnienia w wersji edytowalnej zgłoszenia do udziału w dialogu.

W związku z powyższym tut. Przedsiębiorstwo poniżej udostępnia ww. zgłoszenie w wersji edytowalnej:

Zgłoszenie do udziału w dialogu.

Strony www katowice"