Menu

    MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje, że z dniem 1 października 2015r. obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi odbywać się będzie w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. Poniżej przedstawiamy informację Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich dotyczącą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Piekarach Śląskich oraz numerów rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat:

Informacja ws. opłat za gospodarowanie odpadami

Strony www katowice"