Menu

.

     W związku z zaistnieniem omyłki pisarskiej w treści załącznika nr 1 do Zapytania o cenę w celu rozeznania rynku opublikowanego na stronie Zamawiającego w dniu 21.11.2017r. dotyczącego Szacowania wartości zamówienia pn. „System zdalnego odczytu wodomierzy na terenie Piekar Śląskich”, dla projektu realizowanego w ramach  RPO WSL na lata 2014-2020 pn. „ Wdrożenie systemu e-bok celem wprowadzenia elektronicznej formy świadczenia usług przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.”, MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o. informuje, iż w zdaniu pierwszym opisu przedmiotu zamówienia wykreśla się słowo „LORA”.

Pozostała treść zapytania o cenę w celu rozeznania rynku pozostaje bez zmian.

Poniżej Zamawiający udostępnia prawidłowy dokument zapytania o cenę.

Zapytanie o cenę

Formularz cenowy

Strony www katowice"