Menu

W związku z okresem jesiennym oraz zbliżającym się okresem zimowym, zwracamy się do wszystkich właścicieli i administratorów budynków i obiektów na terenie Piekar Śląskich o wykonanie przeglądu wewnętrznej instalacji wodociągowej i zabezpieczenie jej przed zamarznięciem, a w szczególności:
• odwodnienie przewodów doprowadzających wodę do obiektów sezonowych jak ogródki działkowe, rekreacyjne, przydomowe, parcele budowlane, fontanny, baseny itp.
• ocieplenie pomieszczeń nieogrzewanych i niezamieszkałych oraz studni wodomierzowych w celu zabezpieczenia instalacji i wodomierzy przed zamarznięciem,
• zapewnienie możliwości dostępu o każdej porze do armatury odcinającej, usytuowanej na terenach parcel prywatnych (hydranty, zasuwy, studnie wodomierzowe).
oczyszczanie zasuw, hydrantów, włazów, studni wodomierzowych i kanalizacyjnych z liści, a w okresie zimowym ze śniegu.
Ponadto prosimy wszystkich właścicieli pojazdów samochodowych o nie parkowanie w miejscach, w których usytuowane jest uzbrojenie sieci wod. kan. jak: zasuwy, hydranty i pokrywy włazowe studni wodociągowych i kanalizacyjnych. Brak dostępu do w/w uzbrojenia uniemożliwia prowadzenie robót na sieci wod. kan.
Jednocześnie przypominamy, że w ciągu całej doby czynne jest pogotowie wod. kan. pod nr telefonu 32 287 13 08, gdzie prosimy zgłaszać awarie wodociągowe i kanalizacyjne.

Dziękujemy za zastosowanie się do naszych próśb.
MPWiK w Piekarach Śląskich

Strony www katowice"